. نوجوانی خجالتی بوده و نمی‌توانم در جمع صحبت کنم، لطفا راهنمایی بفرماید؟