. موضوعات جدید و ناب سیاسی , تصاویر و کلیپ های سیاسی ,