. چرا امام زمان(عج) در آن‌ هنگام که باید ظهور کند، متولد نشده است؟