. وقتی اپوزیسیون تحت‌ تأثیر امام خامنه ای قرار گرفت + کلیپ