. ده روایت شنیدنی و جذاب از امام صادق علیه السلام مرحوم ایت الله فلسفی