close
تبلیغات در اینترنت
. آیا روزه داری که سبب بوی بد دهان می شود، مردم آزاری نیست؟