. اعتراف منصور و ابو حنیفه در مورد امام صادق (علیه السلام)