. چه غم‌انگیز است این روزهای آخر سال بی حضور او...