. حضرت آیت الله سیستانی در مورد پرسشی درباره سجده بر سنگ های کف مسجدالحرام