. عید فطر فرصتی برای تکمیل خواسته‌های رمضانی انسان است