. آیا صحیح است که خاک کربلا در ظهر عاشورا به رنگ خون درمی‌آید؟