. حضرت علی (ع) در رکوع نماز، انگشتر خود را به فقیر بخشیدند و مصداق آیه 55 سوره مائده شدند، دنبال یک پاسخ کامل برای سوالم هستم که چرا حضرت برای این