close
تبلیغات در اینترنت
. . اگر خدا وجود دارد، پس چرا در مقابل جنایت هایی که رخ می دهد، ساکت است؟َ