. ماجرای مسلمان و محجبه شدن هنرپیشه مشهور فلیپینی از زبان خودش