. سلام ما به حضور مطهّرت خاتون...♡...درود ، دختر ارباب عشق و زیبائی