. امیر عشق و استقامت/به مناسبت وفات حضرت زینب(س)؛ 15 رجب