. آیا برای جبران حق الناس می‌شود قرآن ختم کرد و ثوابش را هدیه کرد؟