. بیان امام خامنه ای در تجلیل از حرکت عظیم پیاده روی اربعین