. دجال،اسلام.مسیحیت.شیطانپرستی،آنتی کرایست،ضد دجال،ضد مسیح،فتنه،آخرالزمان،فریادحق