. آیت الله بهجت،منتظران ظهور،مهدویت،امام زمان،خدا،فریاد حق