. حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه)،موعود بشریت،انتظار،فریاد حق،